Procedemento do manexo do monofilamento para a determinación da neuropatía diabética

Procedemento do manexo do monofilamento para a determinación da neuropatía diabética