Procedemento. Mostra de Exsudado

Procedemento. Mostra de Exsudado

Este procedemento pretende unificar a actuación na conservación e transporte da mostra de exudado.

Estandarizar as medidas e/ou intervencións a seguir para a toma dunha mostra de exudado dunha ferida que sexa válida para a identificación microbiolóxica.