Escala Norton (UPP)

Escala Norton (UPP)

A escala elixida polo Sergas e preferida pola comunidade científica, é a Escala de Braden para os adultos e a Escala Braden Q para a poboación infantil (entre 1 mes e 14 anos). Aínda que tamén hai outras ferramentas dispoñibles para valorar o risco de UPP como é a Escala de Norton e a Escala EMINA.
,,,,,,,,